Stomatologia zachowawcza

 • Opatrunek 50
 • Wypełnienie kompozytowe 150-250
 • Wypełnienie po leczeniu kanalowym 250
 • Włókno szklane 250
 • Leczenie nadwrażliwości 50
 • Szyna relaksacyjna 500

Stomatologia dziecięca

 • Wizyta adaptacyjna, instruktaż higieny jamy ustnej 50
 • Wypelnienie glassjonomerowe 100-150
 • Wypelnienie kompozytowe 150
 • Lakowanie 150
 • Amputacja przyżyciowa 100
 • Fluoryzacja 50
 • Ekstrakcja zęba mlecznego 100-150

Higienizacja

 • Skaling 150
 • Piaskowanie 150
 • Pakiet skaling + piaskowanie 250
 • Wybielanie nakładkowe 500

Endodoncja

 • Dewitalizacja 100
 • Opracowanie kanału 100/ kanał
 • Wypełnienie kanału 100/kanał
 • Lekarstwo założone w trakcie leczenia kanałowego 100
 • Powtórne leczenie kanałowe 200/kanał

Chirurgia

 • Ekstrakcja 200-300
 • Ekstrakcja ósemek od 400
 • Usunięcie kaptura dziąsłowego 150
 • Nacięcie ropnia 150
 • Leczenie suchego zębodołu 50

Protetyka

 • Etruska 400-500
 • Proteza osiadająca częściowa 700
 • Proteza osiadająca całkowita 800
 • Proteza szkieletowa 1400
 • Zatrzask do protezy szkieletowej 500
 • Proteza overdenture na 2 implantach 5000
 • Proteza overdenture na 4 implantach 9000
 • Dostawienie zęba do protezy 150
 • Podścielenie protezy 200
 • Wzmocnienie protezy siatką 150
 • Wkład 250-300
 • Korona porcelana na metalu 800
 • Korona porcelana na cyrkonie 1300
 • Korona pełnoceramiczna 1500
 • Korona kompozytowa 500
 • Korona tymczasowa 150
 • Licówka 1500
 • Onlay/Inlay kompozytowy 400
 • Onlay/Inlay porcelanowy 800
 • Ściągnięcie korony/ mostu 100-150

Implantologia

 • Konsultacja implantologiczna 150
 • Implant z częścią protetyczną (koroną) 4500 (Implant 3000, korona na implancie 1500)
 • Podniesienie dna zatoki 4000
 • Odbudowa wyrostka zębodołowego (w zależności od rozległości zabiegu) 1500-3000

Periodontologia

 • Konsultacja periodontologiczna z przedstawieniem planu leczenia 150 zł
 • Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej 120 zł / wizyta
 • Usunięcie zmiany z błony śluzowej jamy ustnej wraz z badaniem histopatologicznym od 250 zł
 • Usunięcie poddziąsłowych złogów nazębnych z wygładzeniem powierzchni korzeni zębów po
 • odwarstwieniu płata śluzówkowo - okostnowego 200 zł / ząb
 • Zabieg płatowy z augmentacją ubytków kostnych wyrostka zębodołowego 250 zł za ząb + cena
 • materiału
 • Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba od 350 zł
 • Tymczasowe unieruchomienie zębów ligaturą nylonową 150 zł / 6 zębów ; każda następna 120 zł / 6
 • zębów
 • Szynowanie ruchomych zębów włóknem szklanym 150zł / ząb
 • Plastyka dziąsła wokół zęba (gingiwoplastyka) 150 zł / ząb
 • Plastyka wędzidełka wargi / języka od 200 zł
 • Plastyka z pogłębieniem przedsionka jamy ustnej u dziecka (bez przeszczepu błony śluzowej) 600 zł
 • Pogłębienie przedsionka jamy ustnej z poszerzeniem strefy dziąsła przyczepionego przy użyciu
 • przeszczepu błony śluzowej 1600 zł
 • Pokrycie recesji przy pojedynczym zębie z użyciem przeszczepu tkanki łącznej od 1800 zł
 • Pokrycie mnogich recesji (≥ 2 zęby) z użyciem przeszczepu tkanki łącznej
 • od 2000 zł