Stomatologia zachowawcza

 • Przegląd/konsultacja 200 zł
 • Opatrunek 50 zł
 • Znieczulenie 50 zł
 • Wypełnienie kompozytowe 250-400 zł
 • Wypełnienie po leczeniu kanałowym 300 zł
 • Leczenie nadwrażliwości 50 zł/ząb
 • Szyna relaksacyjna miękka 600 zł
 • Szyna relaksacyjna twarda 700 zł

Stomatologia dziecięca

 • Wizyta adaptacyjna, przegląd, instruktaż higieny jamy ustnej 150 zł
 • Wypełnienie glassjonomerowe 150 zł
 • Wypełnienie kompozytowe 150 zł
 • Lakowanie 50 zł/ząb
 • Fluoryzacja 50 zł
 • Amputacja przyżyciowa 100 zł
 • Ekstrakcja zęba mlecznego 150 zł
 • Znieczulenie 50 zł

Higienizacja

 • Skaling 150 zł
 • Piaskowanie 150 zł
 • Fluoryzacja pozabiegowa 50 zł
 • Wybielanie nakładkowe 800 zł

Endodoncja

 • Dewitalizacja 150 zł
 • Opracowanie kanału 200 zł/kanał
 • Wypełnienie kanału 100 zł/kanał
 • Lekarstwo założone w trakcie leczenia kanałowego 100 zł
 • Powtórne leczenie kanałowe 300 zł/kanał

Chirurgia

 • Ekstrakcja 300 zł
 • Ekstrakcja ósemek wyrżniętych 500 zł
 • Ekstrakcja ósemek zatrzymanych 800-1000 zł
 • Usunięcie kaptura dziąsłowego 250 zł
 • Nacięcie ropnia 150 zł
 • Leczenie suchego zębodołu 50 zł
 • Połączenie z zatoką 500 zł

Implantologia

 • Konsultacja implantologiczna 150 zł
 • Implant z częścią protetyczną (koroną) 5500 zł(Implant 4000 zł, korona na implancie 1500 zł)
 • Podniesienie dna zatoki 4000 zł
 • Odbudowa wyrostka zębodołowego (w zależności od rozległości zabiegu) 1500-3000 zł

Protetyka

 • Etruska 600 zł
 • Proteza osiadająca częściowa 1000 zł
 • Proteza osiadająca całkowita 1000 zł
 • Proteza szkieletowa 1500 zł
 • Proteza elastyczna 1700 zł
 • Zatrzask do protezy szkieletowej 500 zł
 • Dostawienie zęba do protezy 200 zł
 • Podścielenie protezy 300 zł
 • Wzmocnienie protezy siatką 250 zł
 • Wkład korzeniowy 350 zł
 • Korona porcelana na metalu 1000 zł
 • Korona porcelana na cyrkonie 1500 zł
 • Korona pełnoceramiczna 1500 zł
 • Korona kompozytowa 600 zł
 • Korona tymczasowa 200 zł
 • Licówka 1500 zł
 • Onlay/Inlay kompozytowy 600 zł
 • Onlay/Inlay porcelanowy 900 zł
 • Ściągnięcie korony/ mostu 100-150 zł
 • Cementowanie pracy protetycznej wykonanej w innym gabinecie 200 zł

Periodontologia

 • Chirurgiczne wydłużenie korony klinicznej zęba 200 zł
 • Szynowanie ruchomych zębów włóknem szklanym 200 zł/ząb
 • Kiretaż 150 zł/ząb
 • Pokrycie recesji z użyciem przeszczepu tkanki łącznej od 2000 zł